english summary - južno slovenski

Förderer:
Kulturamt Pankow Schüler Helfen Leben
Bildungswerk Berlin
der Heinrich Böll Stiftung
AStA - TU Berlin
Veranstalter:
ACUD Kino stattkino
Mladi Most Berlin e.V.


 Medienpartner:
 
 Die Taz Radio Multikulti